Provedene dvije poduzetničke edukacije u Općini Nijemci – „Socijalno poduzetništvo“ i „Poslovni plan“

Stručnjak iz partnerske institucije, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Vedrana Džoić, je održala trodnevnu edukaciju za poduzetnike početnike u razdoblju od 24. – 26. ožujka 2014., pod nazivom „Socijalno poduzetništvo“. Na edukaciji je sudjelovalo 24 poduzetnika početnika, predstavnika OPG-a i tvrtki s područja Vukovarsko-srijemske županije. Polaznicima su, uz predavanja, predstavljeni primjeri dobre prakse u području socijalnog poduzetništva i osnovni pojmovi socijalnog poduzetništva, a svoje stečeno znanje su proširili kroz praktične vježbe po skupinama na konkretnom primjeru.

Kroz analize vježbi po skupinama, raspravama i pitanjima, polaznici su stekli znanja i vještine u području socijalnog poduzetništva i načina prijave projekata iz tog sektora na fondove EU. Druga trodnevna poduzetnička edukacija, također organizirana od strane Općine Nijemci, održana je u prostorijama Pastoralnog centra u razdoblju od 27. – 31. ožujka 2014. godine, okviru projekta prekogranične suradnje „Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije – PROGRES“, kojeg financira Europska unija u sklopu IPA Programa prekogranične suradnje HR-BiH. 

Druga poduzetnička edukacija za poduzetnike početnike, pod nazivom „Poslovni plan“, je provedena od strane istog predavača iz partnerske institucije na projektu, Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske Hrast d.o.o., Vedrane Džoić. Broj zainteresiranih polaznika na ovoj edukaciji je bio nešto malo veći i to 26 polaznika, predstavnika poduzetnika početnika, OPG-a i tvrtki s područja Vukovarsko-srijemske županije, obzirom da je tema usko vezana za poslovanje poduzetnika.
Edukacija je provedena kroz predavanje, predstavljanje primjera dobre prakse i praktične vježbe po skupinama, kako bi polaznici stekli znanja i vještine potrebne za samostalnu izradu poslovnog plana. Kako bi polaznici izradili što bolji poslovni plan, Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o. je ponudila nastavak suradnje kroz pomoć pri izradi poslovnog plana poduzetnicima početnicima i ostalim zainteresiranim polaznicima.