Obavijest mještanima Općine Nijemci o načinu upravljanja i održavanja groblja, te ukopima pokojnika

Dana 19. ožujka 2014.g. Vlastiti pogon Općine Nijemci sklopio je Ugovor o obavljanju ukopa na području Općine Nijemci sa tvrtkom Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Otok.
Sukladno tome građani su OBAVEZNI prijaviti svaki smrtni slučaj u Općinu Nijemci – Vlastiti pogon.

Prijava smrtnog slučaja može se obaviti svaki radni dan i blagdan u vremenu od 07:00 do 20:00 sati na dežurni broj telefona: 099/278-80-38.

Nakon prijave smrtnog slučaja Vlastiti pogon Općine Nijemci obavlja organizaciju ukopa umrle osobe u dogovoru sa strankom, svečenikom i tvrtkom Vranjevo d.o.o.Odlukom o pravilima ponašanja na grobljima Općine Nijemci uređeno je da se ukopi pokojnika obavljaju svakog radnog dana od 12:00 do 15:00 sati, te subotom od 11:00 do 13:00 sati. Svaki ukop izvan toga vremena, a na zahtjev stranke uvećava cijenu ukopa.
Ukopi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanom.

Svaki neprijavljeni smrtni slučaj, te obavljanje ukopa pokojnika bez prijave Vlastitom pogonu Općine Nijemci dužni smo prijaviti sanitarnoj inspekciji temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji.

Odlukom o upravljanju i održavanju groblja Općine Nijemci propisano je da svi građevinsko-klesarski radovi mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave za izvođenje radova Vlastitom pogonu Općine Nijemci, te izdavanja dozvole za izvođenje radova i plaćanja iste.

Radovi na groblju se mogu obavljati svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, osim nedjeljom i blagdanom.

Detaljnije informacije možete dobiti ovdje