Predstavljanje projekata HORIS - Horse Ride in Srijem i Centar za potporu poduzetnicima

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na prvo javno predstavljanje projekata HORIS - Horse Ride in Srijem i Centar za potporu poduzetnicima, koje će se održati dana 26. listopada 2017. godine, s početkom u 10:30 sati u Pastoralnom Centru Župe Nijemci, Josipa Kozarca bb.

Projekt "HORIS - Horse Ride in Srijem"  odobren je u okviru programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020. Provoditi će se  slijedeće dvije godine u suradnji s projektnim partnerima: Konjogojska udruga "Vranac", Donje Novo Selo, Opština Ruma, Srednja poljoprivredna i prehrambena škola "Stevan Petrović - Brile" i Konjički klub Srem, Sremska Mitrovica.
Projekt "Centar za potporu poduzetnicima" odobren je u okviru programa Razvoj poslovne infrastrukture. Provoditi će se sljedeće dvije godine u suradnji s Razvojom agencijom Vura iz Vukovara.