POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGI GRAĐEVINSKI RADOVI KOJI SE IZVODE NA PODRUČJU OPĆINE NIJEMCI


Tijekom rujna, listopada i studenog 2017. godine u Općini Nijemci izvode se građevinski radovi i radovi održavanja komunalne infrastrukture.

Tako su u naselju Lipovac izvedeni radovi na parkiralištu na groblju, uređen je pristupni put i staza na groblju, te je  saniran  dio ulice Matije Gupca. U Nijemcima je  izvedena  izrada oborinske odvodnje u ulici Ante Starčevića, k.č. br. 857, te je sanirana  i odvodnja u Bosutskoj ulici.  Početkom listopada ugovoreni su i započeti radovi pojačanog održavanja poljskog puta, k.č. br. 2747 k.o. Nijemci. Dana 21. listopada 2017. godine završeno je pojačano održavanje prometnica na području Općine Nijemci, Ribarska i Zemunička ulica, pri tome su izvedeni pripremni i zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja, oprema i prometna signalizacija. U tijeku su radovi na pojačanom održavanju prometnice, Ciglarska ulica u Nijemcima, koji obuhvaćaju slijedeće: pripremni i zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja, oprema i prometna signalizacija. Pri kraju su i radovi na izgradnji i opremanju šest plastenika u poduzetničkoj zoni Nijemci, čiji se završetak očekuje krajem studenog 2017. godine.
Općina Nijemci nastavlja sa uređenjem poljskih putova, tako je pri kraju otvoreni postupak javne nabave za izvođenje građevinskih radova na pojačanom održavanju ceste k.č. br. 1354/1, 1355/1 i 906 k.o. Lipovac, te se do kraja mjeseca očekuje  potpisivanje Ugovora sa odabranim Ponuditeljem.