Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću_DoN REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE – ZGRADA OPĆINE – dogradnja Centra za potporu poduzenicima

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, teh. specifikacije, kriterije zsa kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i poosebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovane sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 dana.
U rubrici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na linku https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/8558da39-287f-4698-83f9-35d19b9a2035, objevljeno je savjetovanje za prednmet javne nabave REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE – ZGRADA OPĆINE – dogradnja Centra za potporu poduzenicima.