JAVNI UVID NACRT PROGRAMA RASPOLAGANJA DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE NIJEMCI

Temeljem članka 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Nijemci izlaže na javni uvid nacrt Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Nijemci.