SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2018. GODINU

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 3. Izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2018. godinu.
Trećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. proračun iznosi 35.159.368,00 kn. 
Najveći razlozi ovog rebalansa su osiguravanje sredstava za uspostavu i funkcioniranje dječjeg vrtića u Nijemcima, odnosno sufinanciranje boravka djece u vrtiću. 
Uz navedeno, osigurana su dodatna sredstva u Proračunu za sufinanciranje čipiranja i cijepljenja pasa i mačaka, osigurana su sredstva za kupovinu traktora i priključaka potrebnog za održavanje javnih površina, osigurana su sredstva za božićnicu umirovljenicima, osigurana su dodatna sredstva za sanaciju zgrada na nogometnim igralištima. Isto tako, ovim izmjenama Proračuna usklađene su aktivnosti EU projekata sa pozicijama proračuna. 
Skraćeni rok javnog savjetovanja: Radi osiguravanja sredstava za uspostavu i funkcioniranje dječjeg vrtića u Nijemcima potrebno je žurno donijeti ove izmjene i dopune Proračuna. Shodno rečenom trajanje javnog savjetovanja potrebno je skratiti, odnosno javno savjetovanje treba biti 10 dana.

Savjetovanje možete pronaći na linku:
https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/0c005317-c4fd-44fa-b71c-92b0f1caa1aa