POSTAVLJENA ENERGETSKI UČINKOVITA I EKOLOŠKA JAVNA RASVJETA

Tijekom kolovoza 2018. godine  u tri naselja Općine Nijemci, Lipovac, Donje Novo Selo i Banovci postavljena je energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta.

 Time su postojeće svjetiljke s natrijevim visokotlačnim izvorom svjetlosti demontirane i zamijenjene s novim suvremenim, efikasnijim i energetski učinkovitijim svjetiljkama. Nosači svjetiljki (krakovi) na betonskim stupovima se zadržavaju, dopunjuju i zamjenjuju dužim. Od zatečene instalacije javne rasvjete zadržani su stupovi, kao i postojeća kabelska mreža. Ukupno je montirano 397 svjetiljki s LED izvorom svjetlosti odgovarajuće snage.
Ukupna vrijednost projekta je 715.017,50 kuna, od čega 200.000,00 kuna sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice, a preostali iznos Općina Nijemci osigurala je u svom Proračunu. 
Cilj projekta je podizanje kvalitete života u ruralnom području kroz podizanje kvalitete lokalne infrastrukture na principima održivog razvoja, sprječavanje iseljavanja i smanjenje negativnog demografskog trenda, ušteda troškova javne rasvjete, smanjenje emisije CO2.