PROJEKT HORIS - IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. SELO i k.č. br. 2745 k.o. NIJEMCI

Tijekom kolovoza 2018. godine na području Općine Nijemci u sklopu projekta HORIS, aktivnosti A.I.1.2. započela je adaptacija i  izgradnja nerazvrstane ceste  na  k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2  k.o. D. N. Selo i k.č. br. 2745 k.o. Nijemci s modernim kolničkim zastorom od asfalt betona kojim bi se naselje Donje Novo Selo spojilo s izletištem  Sopotac, te su navedeni radovi prvi korak ka uspostavi konjičke staze na području općine Nijemci.

 

 

 Trasa zahvata je u prostoru ukupne dužine 2.458,30 m, površine približno 11.062,35m2. Izgradnjom ove kolničke trase uvelike će se olakšati život ljudi na ovom području te  tako i otvoriti više mogućnosti za proširenjem turističke ponude na području općine Nijemci.
Projekt HORIS odobren je u sklopu prvog poziva programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska i Srbija. Općina Nijemci projekt provodi s partnerima Konjogojskom udrugom Vranac iz Donjeg Novog Sela, Opštinom Ruma, Srednja poljoprivredna i prehrambena škola „Stevan Petrović Brile“, Ruma i Konjički klub „Srem“ iz Sremske Mitrovice. Vrijednost projekta je 1.417.632,24 EUR, 85% projekta se financira iz programa,  dok 15% troškova snose partneri. 
Glavni cilj projekta je obogatiti i diversificirati turističku ponudu na prekograničnom području koje se temelji na kulturnoj i prirodnoj baštini regije - tijesnom suživotu čovjeka i konja tijekom stoljeća. Kako bi se zadovoljile sve ciljane skupine, izradit će se precizne i prilagođene aktivnosti s konjima, kojima će se  promovirati turizam cijele regije.