ULICA BRAĆE RADIĆA - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE NERAZVRSTANE CESTE

Unutar operacije 7.2.2  „Ulaganje u građenje  nerazvrstanih cesta“ pozitivno je ocijenjen te je u cijelosti sufinanciran projekt „Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste „ u Nijemcima -  ulica Braće Radića.


To je još jedan u nizu projekata koji se provodi na području naše općine. Projekt obuhvaća izvedbu građevinskih radova te radove na kolnim i pješačkim površinama i sve s ciljem kako bi se osigurali bolji uvjeti kakvi i priliče ulicama smještenim u ruralnim sredinama.
Cilj je obnoviti kanalsku mrežu s obje strane ulice Braće Radića, postaviti solarne lampe, obnoviti pješačke staze s obje strane ulice, koje su dotrajale i dijelom ruinirane, te urediti zelene površine, osigurati i riješiti odvodnju oborinskih voda koje je trenutno u vrlo lošem stanju. Općina Nijemci kontinuirano ulaže u razvoj javne infrastrukture poglavito cesta i pješačkih staza na području općine. Provedbom ovog projekta, koji je u cijelosti sufinanciran, želi se podići kvaliteta življenja na višu razinu. Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz proračuna Europske unije i to  85%, preostalih 15% sufinancira se iz  državnog proračuna  Republike Hrvatske. 

Sufinanciranjem ovog projekta vidljivo je kako Europski fond za ruralni razvoj iz PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020., uvelike ulaže u ruralna područja. Cilj projekta je rekonstruirati nerazvrstanu cestu u dužini od 1.088,47 metara koja povezuje naselje sa javnim sadržajima i ustanovama u Općini Nijemci. 
Provedbom ovog projekta želi se doprinijeti  stvaranju osnovnih preduvjeta za razvoj općine, povratak i ostanak mladih stanovnika na ovom području, te time olakšati svakodnevni život stanovnicima Nijemaca. 
Sama provedba projekta trajati će najduže 24 mjeseca.