JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE NIJEMCI

Općinsko vijeće Općine Nijemci objavilo je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nijemci. Riječ je o savjetodavnom tijelu Općinskog vijeća Općine Nijemci s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Nijemci.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nijemci mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Nijemci.  Savjet mladih ima 5 članova čiji mandat traje tri godine.
Kandidature za članove Savjeta mladih Općine Nijemci i njihove zamjenike mogu predložiti, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Nijemci, udruge koje rade s mladima i za mlade, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.
Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Općine Nijemci.
Predlagatelj je dužan uz kandidaturu dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva (uvjerenje o prebivalištu ili boravištu kandidata, presliku rodnog lista ili domovnice), te dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke IV. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra).
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 20 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.
Kandidature za članove Savjeta mladih Općine Nijemci i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Općina Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci s naznakom: „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Nijemci“ zaključno s 25. ožujka 2019. godine.