OGLAS ZA OTVARANJE ISPRAVNOG POSTUPKA NA DIJELU ZEMLJIŠNE KNJIGE K.O. NIJEMCI

Općinski sud u Vinkovcima u zemljišnoknjižnom predmetu obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci, pokrenute na temelju Odluke o obnovi dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci RH, Ministarstva pravosuđa broj KLASA: 932-01/07-01/557 od 23. prosinca 2013. godine, javno objavljuje da je zemljišna knjiga za katastarsku općinu Nijemci obnovljena u dijelu i to za kč. br.  kako je navedeno u oglasu.
Uvid u obnovljenu zemljišnu knjigu može se izvršiti u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 17, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11:30 sati. Danom otvaranja obnovljene zemljišne knjige otvara se postupak isrpavljanja upisa u njoj (ispravni postupak) pa sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju se da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu.
Rok za podnošenje prigovora ili prijava iznosi 60 dana, od dana objave oglasa na e-Oglasnoj ploči, a koji počinje teći od dana 24. travnja 2019. godine, a istječe dana 24. lipnja 2019. godine. Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.