JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NIJEMCI

Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo Općine Nijemci, kao Nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci.
Više informacija na linku: http://nijemci.hr/index.php/naslovna/prostorno-planiranje