POVEĆANJE CIJENE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Poštovani stanovnici Općine Nijemci,
uslijed otkaza ugovora koncesionara Eko-flor Plus d.o.o., jer općina Nijemci nije prihvatila njihovo povećanje cijena u prošloj godini, trenutno smo u postupku odabira novog koncesionara, koji još nije dovršen.

 Kako je ugovor sa Eko-flor Plus d.o.o. raskinut, a odabir novog koncesionara još nije dovršen, te kako smo dužni osigurati kontinuirano pružanje ove usluge prihvaćeno je produženje ugovora sa dosadašnjim koncesionarom Eko-flor Plus d.o.o, do okončanja koncesijskog postupka po slijedećim cijenama: 

 Kategorija korisnika

Zapremnina spremnika

Osnovica

PDV

Ukupno

Domaćinstva

kanta 120 l

46,02 kn

5,98 kn

52,00 kn

Domaćinstva

kanta 240 l

60,18 kn

7,82 kn

68,00 kn

Samačka/staračka

kanta 120 l

28,32 kn

3,68 kn

32,00 kn

Industrija i mala privreda

kanta 120 l

46,02 kn

5,98 kn

52,00 kn

Industrija i mala privreda

kanta 240 l

60,18 kn

7,82 kn

68,00 kn

Industrija i mala privreda

kontejner 1100 l

230,09 kn

29,91 kn

260,00 kn