NAVODNJAVANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA NIJEMCI

Općina Nijemci u postupku je provedbe projekta „Navodnjavanje nogometnog igrališta Nijemci“ čija se sredstva osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske.
Europska unija sudjeluje sa 90% udjela, a Republika Hrvatska sa 10% udjela. Intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, sukladno  operaciji 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Projektom će se doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta i podizanju kvalitete života u ruralnom području kroz poboljšanje temeljnih sportskih i rekreativnih usluga. Ugradnjom sustava navodnjavanja stvorit će se mogućnost pružanja kvalitetnijih sportsko-rekreativnih sadržaja, što u konačnici pridonosi očuvanju zdravlja kroz smanjenje mogućnosti nastanka sportsko-rekreativnih ozljeda, te produženju perioda korištenja kvalitetnijih travnatih površina.
Ugradnjom sustava navodnjavanja također bi se pridonijelo očuvanju zdravlja ciljanih skupina i krajnjih korisnika, a sve s ciljem zaustavljanja negativnog depopulacijskog trenda na području općine.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:

  1. Cilj Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnom području: 
    Očekivani rezultat: Postavljen i doveden u funkciju sustav navodnjavanja na nogometnom terenu (travnatom terenu je neophodno osigurati ravnomjernu opskrbu vodom za optimalan rast i razvoj, posebno u sušnim mjesecima)
  2. Cilj Produljenje vremena raspoloživosti terena za sportske i rekreativne aktivnosti koje uključuju slobodno vrijeme 
    Očekivani rezultat: Osiguravanjem kvalitetnije travnate podloge produljen broj mjeseci korištenja terena kroz sušni period
  3. Cilj Povećanje broja rekreativaca i sportaša, smanjenje broja ozljeda korisnika 
    Očekivani rezultat: povećanje broja korisnika terena koji će treniranjem i rekreiranjem na ovakvoj podlozi smanjiti podložnost sportskim ozljedama  


CILJANE SKUPINE
Ciljana skupina je stanovništvo na području općine Nijemci. Očekivano je da će stanovništva gravitirati sportskim terenima i građevinama u sklopu sportskog terena u rekreativne svrhe. Izravnu korist će imati članovi svih dobnih skupina Nogometnog kluba Lovor, dok će neizravnu korist imati svi stanovnici općine Nijemci, te članovi ostalih interesnih skupina.