DOKUMENTACIJA ZA PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA OPĆINE NIJEMCI ZA 2020. GODINU

Dana 16. studenog 2020. godine Općina Nijemci planira objavljivanje natječaja Program poticanja razvoja gospodarstva Općine Nijemci za 2020. godinu                         SVA PITANJA I NEJASNOĆE
VEZANE ZA JAVNI NATJEČAJ MOĆI ĆETE UPUTITI POZIVOM NA BROJ 032 280 012

OD DANA OTVARANJA JAVNOG NATJEČAJA

Programa poticanja razvoja gospodarstva Općine Nijemci

za 2020. godinu

Popis osnovne i specifične dokumentacije

  POTREBNA OSNOVNA DOKUMENTACIJA

Prijavitelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjeni obrazac Zahtjeva za potporom

(dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci: http://nijemci.hr);

 1. Preslika osobne iskaznice;
 2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza  i doprinosa

(ne stariju od 30 dana od trenutka prijave na natječaj)

 1. Potvrdu Porezne uprave da prijavitelj nije/je u sustavu PDV-a

(ne stariju od 30 dana od trenutka prijave na natječaj);

 1. Potvrdu o ne dugovanja prema proračunu Općine Nijemci (potvrdu nije potrebno prethodno ishoditi u Općini Nijemci. Općina Nijemci će za sve pristigle podnositelje zahtjeva izvršiti samostalno uvid u status dugovanja te potvrdu priložiti uz predanu dokumentacije. Svi podnositelji zahtjeva dužni su voditi računa da na dan predaje zahtjeva za potporu ne postoji otvoreno dugovanje prema proračunu Općine Nijemci. Sve zahtjevi za koje se utvrdi postojanje duga, bit će odbačeni.)
 2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

(dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci http://nijemci.hr);

 1. Izjava o korištenju de minimis potpora -  primljenim državnim potporama male vrijednosti za tekuću i prethodne 2 godine do trenutka prijave na javni natječaj, u skladu s Uredbom EU 1407/2013

(dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci http://nijemci.hr);

 1. Ispis iz odgovarajućeg registra;
 2. Izjava o davanju suglasnosti za objavu osobnih podataka

(dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci http://nijemci.hr);

 1. Suglasnost Korisnika o provjeri predmeta natječaja

(dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci http://nijemci.hr);

Izjave i preslike ne moraju biti ovjerene kod Javnog bilježnika.

SPECIFIČNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA POJEDINU MJERU

 

Korisnici uz Osnovnu dokumentaciju prilažu i Specifičnu dokumentaciju za pojedinu Mjeru na koju se prijavljuju:

MJERA 1: POTICANJE NOVIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 1. Novoosnovani korisnici prilikom prijave na natječaj trebaju priložiti financijsko izvješće/dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu na dohodak i/ili Zakonom o porezu na dobit/drugu dokumentaciju za prethodnu godinu iz kojeg je vidljivo da im je ostvareni ukupni godišnji prihod do 200.000,00 kuna.
 2. Ukoliko Novi korisnik ima namjeru registrirati/otvoriti/zasnivati/uspostaviti obavljanje dopuštene gospodarske djelatnosti unutar šest (6) mjeseci od donošenja odluke o dodijeli potpore, prilikom prijave na natječaj potrebno je priložiti:

-        Pismo namjere o registriranju/otvaranju/zasnivanju/uspostavljanju obavljanja dopuštene gospodarske djelatnosti;

te prilikom pravdanja Novi korisnik prilaže:

-        dokaz o registriranju/otvaranju/zasnivanju/uspostavljanju obavljanja dopuštene gospodarske djelatnosti, najkasnije šest (6) mjeseci od odluke o dodjeli potpore.

 1. Ukoliko Novi/Novoosnovani korisnik ima namjeru koristiti potporu za trošak obveznih doprinosa prilikom novog zapošljavanja/samozapošljavanja koje će se ostvariti najdulje šest (6) mjeseci od donošenja odluke o dodijeli potpore prilikom prijave na natječaj potrebno je priložiti:

-        Pismo namjere o novom zapošljavanju/samozapošljavanju;

te prilikom pravdanja Novi/Novoosnovani korisnik prilaže:

-        Ugovor o radu za Novozaposlenu osobu;

-        Kopija osobne iskaznice Novozaposlene osobe;

-        Rješenje ili drugi akt temeljem kojeg se vrši izračun visine doprinosa za Novozaposlenu/Samozaposlenu osobu;

-        Dokaze o uplati.

 1. Ukoliko je Novi/Novoosnovani korisnik Novozaposlenu/samozaposlenu osobu zaposlio tijekom godine u kojoj se prijavljuje na ovaj natječaj, prilikom prijave na natječaj potrebno je priložiti:

-        Ugovor o radu za Novozaposlenu osobu;

-        Kopija osobne iskaznice Novozaposlene osobe;

-        Rješenje ili drugi akt temeljem kojeg se vrši izračun visine doprinosa za Novozaposlenu/Samozaposlenu osobu;

te prilikom pravdanja Novi/Novoosnovani korisnik prilaže:

-        Dokaze o uplati.

MJERA 2: POTICANJE POSTOJEĆIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

 1. Registrirani korisnici prilikom prijave na natječaj trebaju priložiti financijsko izvješće/dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu na dohodak i/ili Zakonom o porezu na dobit/drugu dokumentaciju za prethodnu godinu iz kojeg je vidljivo da im je ostvareni ukupni godišnji prihod do 200.000,00 kuna.
 2. Ukoliko Registrirani korisnik ima namjeru koristiti potporu za trošak obveznih doprinosa prilikom novog zapošljavanja/ samozapošljavanja koje će se ostvariti najdulje šest (6) mjeseci od donošenja odluke o dodijeli potpore prilikom prijave na natječaj potrebno je priložiti:

-        Pismo namjere o novom zapošljavanju/samozapošljavanju;

te prilikom pravdanja Registrirani korisnik prilaže:

-        Ugovor o radu za Novozaposlenu osobu;

-        Kopija osobne iskaznice Novozaposlene osobe;

-        Rješenje ili drugi akt temeljem kojeg se vrši izračun visine doprinosa za Novozaposlenu/Samozaposlenu osobu;

-        Dokaze o uplati.

 1. Ukoliko je Registrirani korisnik Novozaposlenu/Samozaposlenu osobu zaposlio tijekom godine u kojoj se prijavljuje na ovaj natječaj, prilikom prijave na natječaj potrebno je priložiti:

-        Ugovor o radu za Novozaposlenu osobu;

-        Kopija osobne iskaznice Novozaposlene osobe;

-        Rješenje ili drugi akt temeljem kojeg se vrši izračun visine doprinosa za Novozaposlenu/Samozaposlenu osobu;

te prilikom pravdanja Registrirani korisnik prilaže:

-        Dokaze o uplati.

 

MJERA 3: POTICANJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Prilikom pravdanja Korisnik prilaže:

-        Dokaze o plaćenim računima/ ugovorima/ rješenjima/ drugim dokazima o urednoj uplati;

-        pripadajući bankovni izvodi/ prometi po računu/ nalozi/ potvrde o izvršenom statusu transakcija koje se pravdaju.