Općina Nijemci

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NIJEMCI

Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo Općine Nijemci, kao Nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci. Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.
Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci trajati će osam dana, od 09. do 16. svibnja 2019. godine. Tijekom trajanja javnog uvida Prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama zgrade općine Nijemci u Nijemcima, Trg kralja Tomislava 6, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dio, te sažetak za javnost.
Javno izlaganje za građanstvo, udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela održati će se dana 13. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u Pastoralnom centru župe Nijemci u Nijemcima, Trg kralja Tomislava 12.

Pregled karata:

Više...

OGLAS ZA OTVARANJE ISPRAVNOG POSTUPKA NA DIJELU ZEMLJIŠNE KNJIGE K.O. NIJEMCI

Općinski sud u Vinkovcima u zemljišnoknjižnom predmetu obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci, pokrenute na temelju Odluke o obnovi dijela zemljišne knjige za k.o. Nijemci RH, Ministarstva pravosuđa broj KLASA: 932-01/07-01/557 od 23. prosinca 2013. godine, javno objavljuje da je zemljišna knjiga za katastarsku općinu Nijemci obnovljena u dijelu i to za kč. br.  kako je navedeno u oglasu.
Uvid u obnovljenu zemljišnu knjigu može se izvršiti u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Vinkovcima, Trg bana Josipa Šokčevića 17, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11:30 sati. Danom otvaranja obnovljene zemljišne knjige otvara se postupak isrpavljanja upisa u njoj (ispravni postupak) pa sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju se da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu.
Rok za podnošenje prigovora ili prijava iznosi 60 dana, od dana objave oglasa na e-Oglasnoj ploči, a koji počinje teći od dana 24. travnja 2019. godine, a istječe dana 24. lipnja 2019. godine. Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

Više...

OGLAS ZA PRIJEM U JAVNI RAD U 2019. GODINI

Temeljem mjere za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu i ukazane potrebe, Općina Nijemci prima u javne radove: „Unapređenje društvene zajednice Općine Nijemci“ 7 osoba na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Više...

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

Obaviještavaju se korisnici da se odvoz komunalnog otpada dana 22. travnja 2019. godine, na Uskrsni ponedjeljak neće izvršiti. Svi odvozi predviđeni za ponedjeljak, 22. travnja 2019. godine, biti će izvršeni u subotu, 20. travnja 2019. godine.

Više...

ĐELETOVCI "SEOSKA PRIJESTOLNICA"

Projekt “Seoska prijestolnica“ pokrenula je Vukovarsko-srijemska  županija s ciljem oživljavanja malih ruralnih sredina. Selo Đeletovci izabrani su za seosku prijestolnicu Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini.

Više...

SVEČANO OTVORENJE DJEČJEG VRTIĆA "MEDENJAK" U NIJEMCIMA

Dječji vrtić „Medenjak“ iz Vinkovaca otvorio je danas  svoja vrata i u Nijemcima. Ovo je prvi vrtić u općini Nijemci. Otvoren je danas na  veliku radost mališana, njihovih roditelja i općinske vlasti. Svečano je prerezana vrpca i mališani su krenuli u novo razdoblje svoga života.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed