• Napisao

PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE NIJEMCI

Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/19, dana 16.10.2019. godine.
Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.

Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.
Taj rok istječe 01.03.2020. godine.

Radi ispunjenja obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nijemci, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 07.02.2020. godine, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nijemci, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nijemci možete pronaći na linku:
https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/ca198a8f-4f82-421e-9d77-413697ee1f0b 

 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed