ERSPA

PROGRAM:

Program prekogranične suradnje Adriatic PHARE 2006

TRAJANJE PROJEKTA:

Kolovoz 2008. – Studeni 2009.

OPĆI CILJ: 

Promoviranje, unaprjeđenje i zaštitu prirodnih resursa uz rijeke Bosut i Spačvu, kroz transfer znanja iz Italije, stečenog u regiji uz rijeku Po.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  1. Razvoj turističkog proizvoda povezanog s riječnim turizmom na projektnom području
  2. Turistički itinerer
  3. Diverzifikacija turističke ponude
  4. Sistematiziranje turističke ponude uz  rijeku Spačvu i Bosut
  5. Korištenje prirodnih resursa uz rijeke Spačvu i Bosut
  6. Stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje
  7. Edukacije, treninzi, transfer znanja

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 200.000  EUR, a udio EU granta u dijelu proračuna je 150.000 EUR ili 75%