PROJEKT "NISA - NISMO SAMI"

Nakon uspješno provedenog postupka jednostavne nabave usluge obrazovanja i osposobljavanja žena, u sklopu projekta „NISA-Nismo sami“, započela je nastava za prvu skupinu žena. Njih 8 polazit će edukaciju za zanimanje Njegovateljica.

Nakon teorijske nastave, pohađat će i praktičnu nastavu u Domu za starije i nemoćne osobe u Vinkovcima. Druga skupina žena, njih 12, krenut će na školovanje u mjesecu veljači 2019.g. i osposobit će se za zanimanje Gerontodomaćica. 
Aktivnost obrazovanja provodi se u sklopu Elementa 1. Zapošljavanje i obrazovanje žena pripadnica ranjive skupine na tržištu rada.
Program osposobljavanja provodi Učilište Otok iz Otoka. 
U studenome 2018.g. izvršena je treća podjela paketa sa potrepštinama za osobnu higijenu i higijenu stambenog prostora za 100 krajnjih korisnika. Na kraju četvrtog izvještajnog razdoblja, u projektu „NISA-Nismo sami“, uključeno je 122 korisnika  kojima usluge pomoći u kući pruža 20 žena.  
Projekt „NISA-Nismo sami“ sufinanciran je sredstvima europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta iznosi 3.031.100,00 kn.