Općine prijatelji

Općina Barban

Općina Barban osnovana je početkom 1993.g. i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne

samouprave (do tada je bila sastavni dio Općine Pula). Općina Barban smještena je na jugoistoku

istarskog poluotoka,  zauzima površinu od 94,1 km2 s oko 2.800 stanovnika, a obuhvaća područja

slijedećih naselja : Balići II, Barani, Barban, Baretuni, Bašići, Bateli kod Prhati, Bateli kod Želiski, Beloči,

Bičići, Borinići, Bulići, Camlići, Celići, Cvitići, Dminići, Dobrani, Dolica, Draguzeti, Drakuni, Filini, Frkeči,

Fumeti, Glavani, Golešovo, Gorica, Grandići, Gubovica, Hrboki, Ivanošići, Jurićev Kal, Kantunjeri,

Koromani, Kožljani, Kvarantija, Majčići, Manjadvorci, Mavrići, Medančići, Melnica, Orihi, Osipi, Palijon

(dio), Pavlići, Petehi, Plehuti, Poljaki, Prdaci, Prdiripi, Prhati, Prnjani, Puntera, Računići, Rajki, Raponji,

Rebići, Regulići, Rodići, Rojnići, Sankovići, Sutivanac, Šajini, Špadi, Špadići, Šugari, Škitača, Trlji, Trošti,

Vadreš, Valići, Varož i Želiski.

Dan Općine Barban je 06. prosinca, na dan Sv. Nikole zaštitnika Župe i Općine Barban. Na taj dan se

održava svečana sjednica Općinskog vijeća i prigodne svečanosti.