JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NIJEMCI

Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo Općine Nijemci, kao Nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci. Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.
Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Nijemci trajati će osam dana, od 09. do 16. svibnja 2019. godine. Tijekom trajanja javnog uvida Prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama zgrade općine Nijemci u Nijemcima, Trg kralja Tomislava 6, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dio, te sažetak za javnost.
Javno izlaganje za građanstvo, udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela održati će se dana 13. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u Pastoralnom centru župe Nijemci u Nijemcima, Trg kralja Tomislava 12.

Pregled karata:

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed